Hjälp | Sajtkarta

Kvalitets och miljöpolicy

I våra anbud erbjuder vi rätt produkt så att kostnaden för produktionen över hela dess livslängd blir så låg så möjligt.

 • En lyhördhet för kundens krav och behov.
 • Rådge och informera, såväl beställare som under entreprenör och leverantör, för att säkerställa slutproduktens kvalitet.
 • Hålla utlovad leveranstid.
 • Leverera en slutprodukt som är komplett och felfri.
 • Vi ska göra rätt från början.
 • Självransakan och ödmjukhet inför uppgiften.
 • Vårt övergripande kvalitetsmål är alltid tillfredställa våra kunder. Vi ska eftersträva att de känner fullt förtroende för WESAG som leverantör och samarbetspartner.
 • Reklamationer ska handläggas och åtgärdas med högsta prioritet.

WESAG erbjuder produkter och installations lösningar som uppfyller kundens och samhällets miljökrav, och som fortlöpande utvecklas för minskad miljöbelastning och energiförbrukning.

Detta uppnår vi genom att:

 • Verka för att våra leverantörer och samarbetspartners tillhandahåller miljöanpassade produkter och tjänster.
 • Alla medarbetare motiveras att utföra sitt arbete på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt.
 • Betrakta lagar och andra myndighetsvillkor som minimikrav.
 • Kontinuerligt informera oss om utvecklingen inom miljöområdet.